Zekât dışında gayr-i müslimlere malî yardım yapılabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Zekât verilmesi gereken kimseler Müslümanlardır. Müellefe-i kulûb kavramı içinde değerlendirilecek kimseleri istisna tutarsak, gayr-i Müslimlere zekâttan bir pay verilmez. Ancak zimmî olarak içimizde yaşayan yani bize düşman olmayan gayr-i müslimlere zekâtın haricinde sadaka vermenin, onları yedirip içirmenin veya daha başka yardımlar yapmanın bir mahzuru yoktur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

18|14|Kalpleriyle aramızda bir bağ kurduk/kalplerini dayanıklı kıldık. Kalkıp şöyle dediler: "Rabbimiz, göklerin ve yerin rabbidir. O'ndan başka hiçbir ilaha yakarmayız. Aksini yaparsak saçma söz söylemiş oluruz."
Sura 18