Zekât farz olduktan sonra mükellef malını elinden çıkarırsa zekât düşer mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Malın, mükellefin kusuru olmadan elden çıkması hâlinde zekât borcunun da düşeceğini söylemiştik. Ancak mükellef kendisine zekât farz olduktan sonra elindeki malını satmak veya hibe etmek gibi bir yolla elinden çıkarırsa zekât borcu düşmez. Kendisine terettüp eden zekât borcunu ödemesi gerekir.

Mesela 100 gr. altını olan bir kimse, altınların üzerinden bir sene geçtikten sonra zekâtını vermeden bunları satsa veya bir başkasına hibe etse, 2.5 gr. altın zimmetinde borç olarak kalır. Bunu ödemesi gerekir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

21|58|Sonunda onları parça parça etti. Yalnız en büyüklerini bıraktı ki, dönüp ona başvurabilsinler.
Sura 21