Adakta Bulunmak (Nezir)

Arapça’da “nezir” olarak adlandırılan “adak” kelimesi; ıstılahî manada “bir kimsenin ibadet nevinden bir şeyi kendisine vacip kılmasına” denir. Hac sûre-i celîlesinde Allah celle celaluhu “nezirlerini ifa etsinler” (Hac suresi, 22/29) şeklinde … Adakta Bulunmak (Nezir) okumayı sürdür