Adetli kadın Kur’an okuyabilir mi?

Âdetli ve lohusa olan kadının, Kur’ân-ı Kerîm’den, bir âyetten az da olsa, okumaları haramdır çünkü Hz. Peygamberimiz: Bu, Kur’ân-ı Kerîm’i, Kur’ân=Mushaf olarak okuma hâlindeki hükümdür. Ancak içinde dua ve zikir … Adetli kadın Kur’an okuyabilir mi? okumayı sürdür