Bazı peygamberlerin çok uzun hayat yaşamalarını açıklayabilir misiniz?

Nuh Aleyhisselam hakkında Kur’an şöyle buyuruyor: “Andolsun, biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi..” (Ankebut Suresi, 29/14)

Eskinden insanlar uzun yaşıyorlardı. Dolayısıyla peygamberlerin de uzun yaşaması normaldir. Sahabe’ye, geçmiş ümmetlerin uzun ömürlerinin olduğunu anlatan Peygamber Efendimiz’e, Cenabı Hak, Kadir Suresini indirerek, bu ümmetin de uzun bir ömrün neticesini bir gecede kazanacakları müjdesini vermiştir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

18|97|Artık onu ne aşabildiler ne delebildiler.
Sura 18