Gayri müslimin gıybeti yapılabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Müslüman memleketinde yaşayan bir gayri müslimin (zimmînin) gıybeti mekruh görülmüştür. Hanefi fıkhının önemli kaynaklarından biri olan Reddü’l Muhtar’da gıybet şöyle tarif edilir: “Gıybet, bir Müslümanın veya bir zimmînin (Müslümanların idaresinde yaşayan Hıristiyan ve Yahudi’nin) gizli bir kusurunu arkalarından söylemektir. Ehli bidatin (açıktan günah işleyenlerin ve dinde olmayan şeyleri ortaya atanların) ve daru’l harbilerin (Müslüman memleketinde olmayan gayri Müslimlerin) gıybeti gıybet olmaz”

Hükümden de anlaşıldığı gibi, zimmî olmayan gayri müslimlerin gıybetini yasaklayıcı bir unsur yoktur. Ancak, gerekmediği halde onların da gıybetini yaparak ağzımızı kirletmemek lazım. Bazen insanları irşad etmek ve içimizdeki kin ve nefret duygularımızı, Allah hakkında yalan yanlış inançlara sahip olanlara karşı kullanılması meşru görüldüğünden dolayı kullanmamız için onlardan bahsedilebilir ama bunun dışında meşgul olmak, vakit kaybına sebep olur. Hele bir de bu insanlarla komşuluk ve iş arkadaşlığı yapıyorsak, arkalarından konuşup onları kendimizden nefret ettirmemek gerekir. Dilimiz, fikirlerimiz ve hareketlerimizle onlara örnek olmalıyız.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

Erreur d'ouverture de https://hikmet.net/wp-content/plugins/holy-quran-random-verse-multilanguage/languages/turkish.txt
Sura Erreur d'ouverture de https://hikmet.net/wp-content/plugins/holy-quran-random-verse-multilanguage/languages/turkish.txt