Gök ehli nedir? Onlarla hastalıklar tedavi edilir mi?

Gök ehliyle neyin kastedildiğini bilmiyoruz. Bu kelimeyi kullananlara sormak gerekir. Bizim bildiğimiz gök ehli, meleklerdir, ruhanilerdir, müslüman cinlerdir vs. Bu tür gök ehlinin şifada bir rolleri yoktur. Şifa Allah’tandır. Ancak, melekler, ruhaniler, müslüman cinler, insanın iyileşmesi için belki dua ederler, vesilelik yapmaya çalışırlar. Nitekim cinlerin hastalık yaptığı bilinmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şeytanın insanın kanında aktığını beyan etmektedir. Şeytan bir cindir. Kanda dolaşabildiklerine göre hastalık da yaparlar demektir. Özellikle müslüman cinler, bazı kabiliyetli insanlar tarafından gelecekte kullanılıp tıpta istihdam edilebilirler. Ancak, sebep ne olursa olsun, biz şifayı doğrudan Allah’tan ister, sebepler planında doktor vs. müracaat etmemiz gereken yerlere müracaat eder, neticeyi de Allah’tan biliriz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

23|26|Nûh şöyle yakardı: "Rabbim, beni yalanlamaları karşısında yardım et bana!"
Sura 23