İnsanları çok eleştiriyorum. Bana neler tavsiye edersiniz?

Açıklama: Ben başkalarını eleştiriyorum. Fıtratı bana ters olan ve bana karşı tavır alan kişilerden rahatsız oluyorum ve bu durumu onlara da yansıtıyorum. Ancak bu durumum beni son derece üzüyor. Bu tavrımı düzeltmek için uğraşıyorum. Bununla ilgili olarak neler önerirsiniz?

Öncelikle bu sıkıntınızın farkında olmanız ve bunun için çözüm arayışına girmeniz problemin yarısını hallettiğinizi gösterir. Evet, fıtratın değişmesi kolay değildir. Ancak biz ısrarcı olur ve onu değiştirme adına cehd ve gayret gösterirsek değişir Allah’ın izniyle. Hiç kimse sahip olduğu bu ve benzeri huylarını nazara alarak ne yapayım fıtratım bu diyemez. Çünkü eğer fıtratların ve huyların hayra kanalizi ve değişmesi mümkün olmasaydı Allah’ın Peygamberler göndermesinin bir anlamı kalmazdı. Cenab-ı Hak Resûller göndermiştir ki, insanlar imanla dinle ikinci bir fıtrat kazansınlar ve kudsî hadisin ifadesiyle Allah’ın ahlakıyla ahlaklansınlar. Önceleri bunlar bize zor gelse de; nefisler zorlanmalı ve bu mevzuda ikna edilmelidir. Baştan rahatsız olduğumuz bu gibi huylarımızı değiştirmede çok zorlanırız ve her defasında adeta bir diken yutarcasına nefsimize çok zor hâkim olur ve onu meşakkatle gemleriz. Ancak biz aktif bir sabırla bu konuda temrinat yapmaya devam edersek belli bir zaman sonra kazanmak istediğimiz bu huy bizde ikinci bir fıtrat haline gelecektir.

Öncelikle bizi böyle davranmaya iten nefsî ve kalbî hastalıklarımızı iyi tahlil etmeli ve bunların üstüne giderek beslenme kanallarını kurutmaya çalışmalıyız. Genellikle kişiyi böyle davranmaya iten sebep olarak, kişinin kendi düşüncelerini hep doğru bulması, müsamaha ve tevazu hususunda gereken donanımda olmaması, bütün varlığa, insanlara ve özellikle de kalbinde iman olan kişilere karşı kalbinde yeterli seviyede bir sevgi ve şefkat besleyememesi, kendini ispatlamak istemesi vs. hususlar sayılabilir.

Efendimiz’in hayatı iyi okunarak, onun sabrı, tevazusu ve hoşgörüsü gibi ahlakî özellikleri iyice öğrenilerek bu ahlakî hususiyetleri kendimize düstur edinmeye çalışmalıyız. Bunun için Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yazdığı Sonsuz Nur’dan ve Prof. Dr. Hüseyin Algül’ün yazdığı Peygamber Efendimiz’in şemaili kitaplarından ilgili yerler okunabilir. Hadis kitaplarındaki bu ve benzeri bablara da müracaat edilebilir.

Bunun dışında Risale-i Nur’dan Uhuvvet risalesi olan 22. Mektup ve İhlâs risalesi olan 21. Lem’a dikkatlice ve birkaç defa okunarak oralarda geçen düsturlar hayatımıza yansıtılabilir. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin İnsanın Özündeki Sevgi isimli eserini de okumanızı tavsiye ediyoruz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

11|100|İşte bunlar o kentlerin/medeniyetlerin haberlerinden bir kısmı, anlatıyoruz sana. Kimi hâlâ ayakta onların, kimi kökünden biçilip gitmiştir.
Sura 11