Peygamberimize farz olup ümmetine sünnet olan veya ümmetine mübah olup Peygamber Efendimize yasak olan şeyler nelerdir?

Peygamber’e (s.a.s.) ait bazı vacibat (yapmakla yükümlü olduğu şeyler), mahzurat (yasaklar), mubahat ve tekerrümat vardır.

Vacip olanlar şunlardır: Misvak kullanmak, vitir kılmak, kurban kesmek, sabahleyin iki rekât namaz kılmak, gece namazında ihtilaf vardır.

Mahzurat (yasaklar) da şunlardır: Gözle işaret etmek, farz olan sadakayı (zekâtı) yemek, cariyelerle evlenmek, düşmanla karşılaşmadan savaştan çekilmek.

Şiir söylemek ve kehanette bulunmak da mahzurat arasında zikredilmiştir. Bunlardan sadece menedilmiştir. Ona haram kılınmamıştır.

Mubah olanlar da şunlardır: Visal orucu (birbirine ekleyerek bütün yıl oruç tutmak) ona mubah olan şeylerdendir. Başkaları bundan menedilmiştir. Susuzdan su almak, humusun (beşte biri) humusu, ganimetin bir kısmını kendine ayırma (Safiy), istediği sayıda kadınla evlenmek, mehirsiz velisiz hibe sözüyle nikâh yapmak.

Tekerrümat da şunlardır: Hanımlarının dünyada başkalarına haram kılınması, hanımlarının cennetlik olması.

O, bütün insanlara gönderilmiştir, O’ndan sonra peygamber yoktur.

Şeriatı ebedîdir, neshedilmemiştir. Mucizesi (Kur’an) Kıyamet gününe kadar kalacak ve onunla meydan okunacaktır. (Abdurrahman İbnü’l Cevzi, Ashabın dilinden Peygamberimizin Hayatı, 5. bölüm)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

30|9|Yeryüzünde dolaşıp bir bakmıyorlar mı ki, nasıl oldu kendilerinden öncekilerin sonu? Onlar kuvvet yönünden bunlardan daha ağır ve baskındılar. Toprağı eşip deşip didik didik etmişlerdi. Ve yeryüzünü, bunların imar ettiklerinden çok daha fazla imar etmişlerdi. Ve resulleri onlara açık-seçik deliller getirmişti. O halde, Allah onlara zulmediyor değildi. Doğrusu, onlardı öz benliklerine zulmedip duranlar.
Sura 30