Adetli kadın Kur’an’a dokunabilir mi?

Cünüp, âdetli ve lohusalının tam bir âyetin yazılı olduğu kâğıt, levha, para vb. bir şeye dokunması haramdır. Eğer âyet tam değilse yazılı olduğu nesneye bu haldeki kimselerin dokunmalarında bir kerahet … Adetli kadın Kur’an’a dokunabilir mi? okumayı sürdür