İçerik etiketlendi: ‘koca da hanımının cenazesini yıkayabilir mi?’

Kadın kocasının, koca da hanımının cenazesini yıkayabilir mi?

Cenazenin yıkanması hususunda erkek erkeği, kadın da kadını yıkar ancak kadınlar kocalarını yıkayabilirler. Nitekim Hz. Ebubekir’i, kendi vasiyeti üzerine zevcesi Esma Hatun yıkamıştır.

Hanefî mezhebine göre erkek, kendi hanımının cenazesini yıkayamaz. Eğer kadını yıkayacak bir kadın bulunmazsa, kocası hanımına teyemmüm ettirir. Bu teyemmümü yaparken yabancı kimse gibi eline bez sarmasına ve kollarına bakmaktan çekinmesine gerek yoktur.[1] Diğer üç mezhebe göre erkek, hanımının cenazesini yıkayabilir. Delil olarak Hz. Ali Efendimiz’in Fâtıma Validemizin cenazesini yıkamasını göstermişlerdir.


[1] Mehmet Zihni Efendi, Ni’met-i İslâm, s. 575-576.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz