İçerik etiketlendi: ‘vacip mi?’

Her işe başlarken besmele çekmek sünnet mi, vacip mi?

Besmelenin önemiyle ilgili pek çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

“Bana öyle bir âyet indirildi ki, Dâvûd oğlu Süleyman’la Ben’den başka kimseye indirilmedi. Bu Bismillâhirrahmânirrahim’dir.” (Heysemî, 7/86).

“Bismillahirrahmânirrahim ile başlamayan her iş bereketsizdir, devam etmez ve köksüzdür.” (Müsned 2/259).

“Gerçek şu ki şeytan, Besmele çekilmeyen yemeği benimseyerek kendi hakkı sayar” (Müslim, Eşribe 102; Ebû Dâvûd, Et’ime 15).

Bütün bu hadislerden anlaşılacağı üzere besmele bir Müslümanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle “Bismillahirrahmânirrahim ile başlamayan her iş bereketsizdir” ifadesi bize önemli mesajlar sunmaktadır. Buna göre dinimizce meşru sayılan her işe besmele ile başlamak “sünnettir”. Ancak yerine göre farz olduğu durumlarda vardır. Mesela “hayvan kesmeden önce besmele çekmek (Enam Suresi, 6/121) veya av hayvanını avın üzerine göndermeden önce besmele çekmek (Maide Suresi, 5/4)” gibi.

Besmele çekmek bazen de haram olur. Mesela; içki içmeye başlamadan veya çaldığı bir yiyeceği yemeden önce besmele çekmek haramdır.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz