Konfüçyüs ve Sokrat’ın peygamber olduğu yönünde sözlerin aslı var mıdır?

Konfüçyüs’ün peygamber olduğuna dair hiçbir rivayet yoktur. Eserlerinde haşir akidesine ait bir bölüm yoksa da, ahlâk-ı âliyeye dâir çok şeyler bulmak mümkündür.

Sokrat’a gelince: O, kendine ilham geldiğini söyler ama, bu da onun peygamberliğine delâlet etmez.

Konfüçyüs, Sokrat ve benzeri şahıslar hakkında ifrat ve tefritten kaçınmak gerekir. Bunlara ne peygamber demeli, ne de küfr-ü mutlak yaftası vurmalı. Bunlar, Peygamberimiz’den önce yaşayan fetret dönemi insanları gibi, akılları ile Allah’ı bulmuş ve O’na inanmış olabilirler. Evet, eğer bunlar fetret devirlerinde gelmişlerse, Allah’ı bulmuş olmanın avantajı ile Ahiret’e gidecek ve itikadî mezheblerimizin görüşüne göre de cennete girecekler demektir.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz