Ateizm Var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Ateizm,inançsızlık demektir.Allah’ı inkar edenlere de, ateist denir.Aslında, yok diyenler de var olduğunu söylemiş oluyorlar. Allah o kadar var ki, onun yokluğunu anlatmak için , asırlardır birçok insan bir çok çaba sarfediyor.Eğer yokluğu ispatlanmış olsa, bunca çabaya ne lüzum var?

Evet, o kadar var ve varlığı o kadar açık ki, yokluğunu açıklamaya çalışanlar hep varlar…Hep varlar , çünkü iddialarını bir türlü ispatlayamıyorlar. Yok olduğunu ispat edemiyorlar ama , iddialarından da vazgeçmiyorlar.Her devirde , az da olsa, azınlık da olsa, bir grup insan , “Allah yoktur!”demeye devam ediyor.”-Yok! Diyenlere bir sözüm var:

‘-Siz bana gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, yok olanı ispat edebilesiniz?

Yoktur dediğinizi gösterebilecek olsanız, zaten o şey yok değil , var olur.Eğer yoktur dediğinizi gösteremezseniz, o zaman da yok demeye imkanınız kalmaz.Öyleyse , Allah’a,’yoktur’ demeniz de ayrıca ispat ediyor ki, O ‘VAR’ın ta kendisidir.”(Necip Fazıl)

Sahte ve uydurma tanrılar da , var ve bir Olan Allah’ı ispatlar. Çünkü , bir şeyin taklitlerinin olması , hakikisinin de var olduğunu gösterir..Gerçekten de ,Bir Yaratıcı olmasa, bunca sahtesi nasıl bulunur?

Öyleyse, aslında ateizm yoktur…Ancak, kendisinin ateist olduğunu iddia eden insanlar vardır. Çünkü ruh, inanma ihtiyacı ile yaratılmıştır.Ateizm yoktur. “Çünkü gerçek bir ateizm, yani bir ruhta Tanrı kavramının tam ve nihai bir yok oluşu , aslında sadece var olmayan bir gerçek değil, aynı zamanda da imkansızdır.”

İnsan kendi isteğiyle bu kavramı yıkabilir. Ancak, bir Yaratıcı’ya iman, vazgeçilemez bir ihtiyaç şeklinde varlığım devam ettirir. Eğer ruh, iman ile tatmin edilmezse , onun yerini hiçbir şey dolduramaz. İnsanın manevi hayatındaki boşluk, onulmaz bir yara gibi kanayıp duracak demektir.

Vehbi Vakkasoğlu

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|3|Şunlar size haram kılınmıştır: Boğazlanmayarak ölmüş hayvanın eti, kan, domuz eti, üzerine Allah'tan başkasının adı anılmış, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, canı üzerineyken yetişip kestikleriniz müstesna olmak üzere canavar tarafından yırtılmış ve dikili adak taşları üzerinde boğazlanmış hayvanlar ve bir de fal oklarıyla kısmet paylaşmanız... Bütün bunlar birer sapıştır. Küfre batmış olanlar bugün dininizden ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun! Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı/Allah'a teslim olmayı seçtim. Şu da var ki, her kim ciddi bir açlıkla yüz yüze gelir de günaha kaçmak maksadı olmaksızın onlardan yemek zorunda kalırsa, elbette Allah Gafûr ve Rahîm'dir.
Sura 5