Dükkânımı bankaya ya da içki satacak olan marketçiye kiraya verebilir miyim?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Mes’elenin bir halkın maslahatı, bir de insan irade ve hürriyeti gibi iki önemli yönü vardır. İmam Azam’a göre, bir insan Hıristiyan tebanın (zimmilerin) çoğunlukta olduğu yerlerde, kilise ve içki satışı için dükkanını verebilir. Fakat İmam Azam’ın iki talebesi ve diğer mezhep imamlarına göre “bir binanın; kilise, havra, içki dükkânı, kumarhane, banka vs. işler yapmak isteyene kiraya vermesi” caiz değildir. (İbni Kudâme, El-Mugni, 5 / 552) Çünkü bu, günaha yardımdır. Nitekim Peygamber Efendimiz’in içki konusunda lanet ettiği on kişiden biri de taşıyıcısıdır ve bu günaha yardım manasına gelmektedir. (bk. Ebu Davûd, Esribe 2; Müsned, 1 / 316)

Görüldüğü gibi dükkânını içki satana ya da bankaya kiraya vermek İmam Azam’ın dışındaki cumhûra (fıkıhçı çoğunluğuna) göre mutlak anlamda caiz değildir. Kaldı ki, İmamı Azam da bunun için bir takım şartlar ileri sürmüştür ve bu şartlara göre bugün fetva verilemeyeceği kanaati hakimdir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

7|134|Pislik üzerlerine çökünce şöyle dediler: "Ey Mûsa! Sana verdiği söze dayanarak Rabbine bizim için dua et! Şu pisliği üzerimizden kaldırırsa, sana kesinlikle inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte mutlaka göndereceğiz."
Sura 7