İhtilam olan kimse, bu haliyle sahur yemeği yiyebilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

İhtilam olmuş kimsenin abdest alırken yaptığı gibi elini ve ağzını yıkaması gere-kir. Böyle yapmadan yiyip içmesi uygun görülmemiştir. Bu kimsenin gusül abdesti ile meşgul olduğu takdirde sahur yemeği yiyemeyeceği korkusu varsa (yani vakit elverişli değilse), elini ve ağzını abdestteki gibi yıkadıktan sonra, boy abdesti alma-dan sahur yemeği yemesinde bir sakınca yoktur. Fakat o hâli uzatmamak gerekir. En kısa zamanda gusül abdesti alınmalıdır.

Sahurun ne zamana kadar geciktirile-bileceği hakkında Zeyd bin Sâbit’ten gelen şu rivâyet, bize bir ölçü vermekte-dir: “Biz Resûlüllah ile beraber sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. (Enes sordu): “Sahur ile sabah namazı arasında ne kadar zaman vardı?” “50 âyet okuyacak kadar.”

Bu süre, takriben 15-20 dakika eder. Bâzıları Hâk­ka, diğer bâzıları da Mürselât sûresini misâl verirler. Hâkka sûresi 52, Mürselât sûresi ise 50 âyettir.

Bu rivayet gereğince, âlimler, ihtiyat olarak yeme-içmenin imsak vaktinden 15-20 dakika önce bırakılması gerektiği-ne hükmetmişlerdir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

38|10|Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülk ve saltanatı onların mı? Eğer öyleyse sebepler içinde yükselsinler.
Sura 38