Kadın cenazesi nasıl kefenlenir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Vefat etmiş kadın veya erkek cenazesini bütün bedenini örtecek şekilde kefenlemek farzdır. Kadının kefeni, beş kat bezden oluşur. Bunlar; kamîs (gömlek), izâr (etek), lifâfe (sargı), başörtüsü ve göğüs örtüsüdür. İlk üç parça erkekler için olmakla beraber, kadınlar bu üç parçaya ilaveten başörtüsü ve göğüs örtüsüyle de kefenlenir. Eğer bu kadar kefenlemeye imkân bulunamazsa kadın için izâr, lifâfe ve başörtüsüyle iktifa edilebilir. Buna kefen-i kifâye denir.

Kadın kefenlenmeye başlamadan önce saçları ikiye ayrılıp örgü yapılır. Bunun ardından saçları kefen gömleği üzerinden göğsü üzerinde toplanır. Sonra başörtüsü, yüzünü de kapatacak şekilde örtülür. Ardından üzerine izâr sarılır ve izârın üzerinden göğüs örtüsü bağlanır. Daha sonra lifâfe sarılır.

Kefen, kişinin sağlığındaki tesettürünün bir devamıdır. Böylece ölen kişi öldüğünde mezarında bile tesettür içerisinde bulunmuş olur. Hanefî mezhebine göre evliyken ölen kadının malı bulunsun veya bulunmasın, kefen masrafı kocasına aittir. Kocası da bulunmazsa malı varsa malından yoksa nafakasından mesul olan akrabalarınca karşılanır. (Delilleriyle İslâm İlmihali, s. 489-490.)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

11|70|Ellerinin ona ulaşmadığını görünce onlardan işkillendi. Ve kendilerinden ürpermeye başladı. "Korkma, dediler, biz Lût kavmine gönderildik."
Sura 11