Namazlarımı on yıl kadar kıraati içimden yaparak okudum, namazlarımı kaza etmem gerekir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Küçük yaşta namaza başladım ama sonra öğrendiğim bilgilere göre namazlarımda eksiklikler olduğunu gördüm. Kitap okuma alışkanlığım gözle olduğundan ve dilimi oynatmadığımdan, bu namazda da devam etti. Sureleri on yıl kadar hep aklımdan geçirerek, dudaklarımı kıpırdatmadan okudum. Şimdi ne yapmalıyım, eski namazlarımı kaza etmem gerekir mi?

Namazda kıraat farzdır. Bu farz ihlal edilince namaz sahih olmaz. Dili oynatmadan akıldan geçirmeyle kıraat olmaz. İnsan, kendisi duyup hissedecek kadar harfleri sessiz telaffuz ederek kıraatini yerine getirmelidir. Buna göre, siz bu farzı yerine getirmeden kıldığınız namazlarınızı kaza etmelisiniz. Çünkü Müslüman bir ülkede bir Müslümanın namazların farzını bilmemesi mazeret olamaz. Bir Müslüman, en azından bir ilmihal okumak suretiyle dinin emir ve yasaklarını öğrenmelidir. Ancak bir imam arkasında cemaatle kıldığınız namazları kaza etmeniz gerekmez. Zira imamın kıraati sizin de kıraatiniz olmuş olur.

Kaza etmeniz gereken namazları ağır basan kanaatinize göre hesaplayıp zamana yayarak kaza edebilirsiniz. Her namazın arkasından bir de o namazın kazasını kılabileceğiniz gibi, topluca her gün bir günlük kaza namazı kılmak şeklinde de düşünebilirsiniz.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

17|6|Sonra onlar üzerinde size tekrar egemenlik verdik, mallar ve oğullarla sizi güçlendirdik ve sizi toplum olarak çoğalttık.
Sura 17