Ölüye telkin caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Cenaze defnedildikten sonra ölüye telkin yapılıyor. Bunun dinimizdeki yeri nedir? Kaynaklarda bununla ilgili bir delil mevcut mudur?

Ölüye telkin yapılmasına dair zayıf rivayetler olsa da bu meselenin Kur’an ve Hadiste tatmin edici bir yeri yoktur. Ölümden sonra, ölenin arkasından onun adına istiğfar edilmesi ve sevabı ona bağışlanmak üzere sadaka verilmesi tavsiye edilmiştir. Esas olan ölümden önce telkin yapılmasıdır ve ölümden sonra insanın teklif (mesuliyet) dairesinden çıkmış olmasıdır.

Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: “Ölüm haline gelene (sekeratta yaşayana) “Lâ ilâhe illallah”ı telkin edin. Muhakkak ki o, selin binaları yıktığı gibi hataları yıkar. Sahabi sorar: “Dirilere nasıldır?”Efendimiz buyurur ki, “Daha güzel yıkar, daha güzel yıkar.”(Abdürrezzak, 3/387)

Kelime-i tevhidle beraber özellikle ölüm anında hastaya Yasin okunması çok tesirlidir.

Telkinden maksat, insanın Allah’ın huzuruna varmadan önceki son sözünün kelime-i tevhid olmasıdır. Hadiste de ifade edildiği gibi, “Kimin son sözü La ilahe illallah olursa, cennete girer.”(Müslim, Cenâiz, 1-2: Ebû Dâvud, Cenâiz, 16)

Ancak, yine de tesiri yaratan Allah’tır. Zaman-mekan elinde olan Allah, duayı alır kime gönderilmişse ulaştırır. Allah’ın bileceği iştir. Bundan dolayı da kabrin başında Kur’an okuyup, dua ederek ölüye bağışlamakta mezhep imamlarımızın çoğu bir mahzur görmemişlerdir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

16|117|Az bir nimetlenme ardından, acıklı bir azap var onlara.
Sura 16