Orucun fazilet ve sevabı nelerdir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Oruç, Allah rızasını ve dolayısıyla cennet hayatını kazanmada çok önemli bir ibadettir. Orucun Allah katındaki ehemmiyetini ve kulu, Allah’a yaklaştıran büyük bir vesile olduğunu ifade eden birçok hadis-i şerif varid olmuştur. Bu hadis-i şeriflere baktığımızda: Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), oruçlunun ağız kokusunun Allah katında misk kokusundan daha hoş olduğunu,[1] orucun dengi başka bir ibadet bulunmadığını,[2] oruç tutmanın karşılığının cennet meyvelerinden yiyip, cennet ırmaklarından içmek şeklinde Müslümanın karşısına çıkacağını,[3] cennette oruçlulara mahsus “reyyan” isminde özel bir kapı bulunduğunu ve o kapıdan da sadece oruçluların girebileceğini,[4] oruç tutan kimsenin rızkını da helâlinden kazandığı takdirde ahirette hesaptan muaf tutulacağını[5] ifade etmiştir. Oruç tutan kimsenin hayatının nasıl ibadete dönüştüğünü ifade sadedinde ise Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Oruç tutanın uykusu ibadet, susması ise tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat ecir verilir. Duası Allah tarafından kabul edilip günahları affedilir.”[6]


[1] Buhârî, savm 2; Müslim, sıyâm 152.

[2] Nesâî, sıyâm 43.

[3] Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 3/328.

[4] İbn Mace, sıyâm 1.

[5] Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 3/328.

[6] Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 3/327.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|232|Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıklarında, kendi aralarında örfe uygun olarak anlaşmışlarsa eski kocalarıyla nikâhlanmaları hususunda onlara engel çıkarmayın. Bu, sizin Allah'a ve âhiret gününe inanmış olanınıza verilen öğüttür. Bu sizin için daha isabetli ve daha temizdir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz.
Sura 2