Orucun fazilet ve sevabı nelerdir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Oruç, Allah rızasını ve dolayısıyla cennet hayatını kazanmada çok önemli bir ibadettir. Orucun Allah katındaki ehemmiyetini ve kulu, Allah’a yaklaştıran büyük bir vesile olduğunu ifade eden birçok hadis-i şerif varid olmuştur. Bu hadis-i şeriflere baktığımızda: Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), oruçlunun ağız kokusunun Allah katında misk kokusundan daha hoş olduğunu,[1] orucun dengi başka bir ibadet bulunmadığını,[2] oruç tutmanın karşılığının cennet meyvelerinden yiyip, cennet ırmaklarından içmek şeklinde Müslümanın karşısına çıkacağını,[3] cennette oruçlulara mahsus “reyyan” isminde özel bir kapı bulunduğunu ve o kapıdan da sadece oruçluların girebileceğini,[4] oruç tutan kimsenin rızkını da helâlinden kazandığı takdirde ahirette hesaptan muaf tutulacağını[5] ifade etmiştir. Oruç tutan kimsenin hayatının nasıl ibadete dönüştüğünü ifade sadedinde ise Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Oruç tutanın uykusu ibadet, susması ise tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat ecir verilir. Duası Allah tarafından kabul edilip günahları affedilir.”[6]


[1] Buhârî, savm 2; Müslim, sıyâm 152.

[2] Nesâî, sıyâm 43.

[3] Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 3/328.

[4] İbn Mace, sıyâm 1.

[5] Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 3/328.

[6] Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 3/327.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

32|1|Elif, Lâm, Mîm.
Sura 32