Peygamberimiz’in kabrini niçin ziyaret ediyoruz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Medine’de sadece Efendimiz’in kabri değil, başka mekanlar da ziyaret edilir. Bunların her birisinin tarihte ve dini hayatta belli bir yeri vardır. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), “Benim mescidimde (Mescid-i Nebevî) aralıksız 40 vakit namaz kılan kimse için, cehennemden ve azaptan kurtuluş beratı yazılır. O kimse, nifaktan da uzak kalır.” buyurarak mescid-i nebevide kılınan namazlara dikkat çekmiş ve mükafatını anlatmıştır.

Hac yapma imkanı bulanların Efendimiz’in kabrini ziyaret etmeleri sünnettir. Bu konuda bazı hadisler vardır:

“Kabrimi ziyaret edene kıyâmet gününde şefaatim vâcip olur.”

“Kim Beytullah’ı ziyaret eder de beni ziyaret etmezse, bana cefâ etmiş olur.”

Bu hadîs-i şerîfler muvacehesinde, hacca giden kimselerin büyük bir mânia karşısında kalmadıkça, Peygamberimizin kabr-i saâdetlerini ziyaret etmelerinin ehemmiyeti ortaya çıkar.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

50|6|Bakmadılar mı üstlerindeki göğe ki nasıl kurduk onu, nasıl süsleyip nakışladık?! Yırtığı, çatlağı da yoktur onun.
Sura 50