Tıp eğitiminde kadavralar üzerinde çalışmak caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Herşeyden evvel, insanın canlısı kadar ölüsünün de muhterem olduğu bilinmeli ve mes’ele bu zaviyeden değerlendirilmelidir.. değerlendirilmeli ve mes’elenin ciddiyeti kat’iyen gözardı edilmemelidir.

Ayrıca, günümüzde ilim ve teknolojinin ulaşmış olduğu seviye itibariyle, insan bedeninin çok güzel plastik taklitleri yapılabilmektedir. Bunlarla eğitim çalışmaları sürdürülebilecekse, evvelâ bu yol denenmelidir. Eğer her şeye rağmen kadavra üzerinde çalışma zarureti varsa, ancak o zaman bu yöne gidilmelidir. Tabii her şeyden evvel ve sonra yine de, insanın muhteremliği esasının zedelenmemesine aşırı özen gösterilmelidir. Meselâ, cesedler üzerinde tahribat yapılmaması ve yaparken de beş-on kişinin aynı kadavra üzerinde çalışmasının temini gibi hususlara dikkat edilmelidir.

Bu mevzûda kadavranın şahsiyeti hiç önemli değildir. Yani anarşist, katil vs. gibi şahısların cesedleri üzerinde istenildiği gibi tasarruf yapılabilir denemez. Zira onlar da insandır. Efendimiz (sav) bir Yahudi’nin cenazesine ayağa kalkınca etrafındakiler, “O, bir Yahudi’dir, Ya Rasûlallah!” demişlerdi. Buna karşılık Efendimiz, “O da bir insandır” karşılığını vermişti.

Evet, herşeye rağmen insan, muhterem bir varlıktır, canlısı kadar ölüsününe de değer verilmelidir. M. Fethullah Gülen

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

17|97|Allah kime hidayet verirse doğru olan yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa, böyleleri için O'nun dışında dostlar bulamazsın. Kıyamet günü böylelerini kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzleri üstüne sürerek haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir ki, alevi dindikçe kızgın ateşini körükleyiveririz.
Sura 17