Yatsı namazından önce sünnet namazı var mı? Varsa eğer kaynağını söyleyebilir misiniz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Yatsı namazının sünneti birkaç delile dayanır:

1- Peygamberimizin “Her iki ezan (ezan ile kamet) arasında kılmak isteyenler için namaz vardır.” hadisi. (Müslim, salatü’l müsafirin, 56). Demek ki, ezandan sonra kamete kadar dört rekat namaz kılınabilir. Nitekim Şafiiler bu hadise dayanarak, Akşam namazından evvel iki rekat namaz kılıyorlar.

2- Hazreti Aişe validemiz rivayet eder: “Allah Resulü (s.a.s) yatsıdan evvel dört rekat namaz kılar, yatsıdan sonra da dört rekat namaz kılar, sonra da yatardı.” Bu ikinci hadisi, bazı fıkıh kaynaklarında görüyoruz. (Haşiyetü’t Tahtavi ala Meragi’l Felah, s. 382) Hadis kaynaklarından Said bin Mansur’un Süneninde şöyle bir rivayete rastlıyoruz: “Kim yatsıdan evvel dört rekat namaz kılarsa, gece teheccüd kılmış gibi olur.” Hadisi, Nesai Ka’b (r.a)’dan, Beyhaki de Aişe validemizden almışlardır. (Ayrıca şu kaynaklarda da yatsının sünnetine dair rivayetler vardır: (Zeylaî, Nasbur Raye, 2/ 145; Şevkânî, Neylü’l-evtar, 3/18)

3- Peygamberimizin akşamla yatsı arasında altı veya on rekât namaz kıldığına dair rivayetler de yatsının sünnetinin olabileceğine işaret ediyor. Altı rekâtın ikisi akşamın sünneti ise, dördü bugün yatsının sünneti olarak kılınan namazdır. Tabi evvabin namazı olması daha kuvvetle muhtemeldir. Zira, evvabin namazı hakkında sahih rivayetler var.

Hâsılı, madem ümmet, umumi bir kabulle bu sünnete devam ediyor, büyüklerimiz de tavsiye ediyor, o halde kılınması efdaldir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

6|92|Bu da bizim, kentlerin/medeniyetlerin anasını uyarman için indirdiğimiz bir kitap. Kutsal-bereketli, kendinden öncekini doğrulayıcı. Âhirete inananlar, ona da inanırlar ve onlar namazlarına/dualarına devam ederler.
Sura 6