Bir kişinin bilerek kendini cünüp etmesine dinimizin bakışı nasıldır?

Kişinin, elle kendi kendini şehevi yönden tatmin etmesine “istimna, (masturbasyon)” denir. Yüce Allah, canlıları çift çift yaratmış ve türün sürekliliğini erkeğin eşi ile birleşmesi ilkesine bağlamıştır. Diğer yandan cinsel birleşmeye üstün bir zevk ve lezzet duygusu vererek iki cinsi birbirine karşı çekici kılmıştır. Bu yüzden el ile tatmin de sünnetullaha aykırı bir fiildir. Nitekim hayvanlar da Allah’ın onları sevketmesiyle kendi aralarında belli bir cinsî hayat dengesini kurmuşlardır.

Kişinin kendi kendini tatmin etmesi anlamına gelen mastürbasyon hiçbir mezhebe göre caiz değildir. Bütün mezheb imamları, bu iş için ittifakla ‘haramdır’ hükmünü vermektedirler. Bu hususta kadın-erkek, evli-bekâr arasında bir fark yoktur. Temel kitaplardan meseleyi öğrenmek isteyenler Hanbelîlerin meşhur kitabı El-Muğnî’ye, Malikîler’in Müdevvene-i Kübrâ’sına, Hanefîler’in Hidâye ve Fethu’l-Kadîr’ine bakabilirler.

İşin uzmanları tarafından yazılan makale ve yazılar, masturbasyonun sağlık açısından da zararlı olduğunu ifade etmektedir. Ancak soruda bahsettiğiniz hususlar bu hükmün illeti, yani sebebi değildir. Onlar sadece bazı insanların kendi devri ve bilgilerine göre insanları masturbasyon gibi bir beladan kurtarmak istemeleri sebebiyle söyledikleri şeydir. Dolayısıyla o sonuçlar görülmeyince bu hüküm değişmez.

Mastürbasyon, fiilî zinaya girmese de duygu ve hayal adına bir çeşit zina sayılır. İnsanı masturbasyona götüren sebeplerden uzak durma, masturbasyona yaklaşmama, girmeme konusunda yapılacak şeyler vardır ki, bunlar, müstehcen yayın, ortam, söz ve davranışlardan uzak kalmak, kalp ve vicdanı doyurucu okuma ve dinlemelerde bulunmak, iyi bir çevre edinmek, kendimize ve insanlara faydalı güzel işlerle meşgul olmak ve asla boş kalmamak şeklinde özetlenebilir.

Masturbasyon haram kabul edilmekle beraber eğer insan o işi yapmazsa kesin olarak zinaya düşecekse, günahlığı Kur’ân ve hadislerde net olarak bildirilen zinayla ikisini karşılaştırıp daha hafif olanı tercih edilebilir.

Son yüzyıllarda Batı dünyasında sloganlaşan cinsi serbestlik akımı, pek çok sapıklığın, tabiî olmayan ilişkilerin ve iğrenç zevklerin yayılmasına, önü alınmayan hastalıkların, ruhî bunalımların baş göstermesine yol açmış, hatta bundan bütün dünya ülkeleri zarar görmeye başlamıştır. İnsanların cinsî ihtiyaç ve isteklerini gayrimeşru yoldan karşılayan, sömüren yeni yeni ticari faaliyet alanları ve sektörler ortaya çıkmaktadır. Evlilik içi huzursuzluk ve tatminsizliklerde de bu dış yayın ve telkinlerin önemli payı vardır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

7|120|Ve büyücüler secdeye kapandılar.
Sura 7