Vekaletle umre olur mu?

Öncelikle vekâlet olabilmesi için adına umre yapılacak kişinin vekâlet vermesi gerekir. Bu ise vekâleti verdiğini belirten lafızlarla olur. Eğer umre için vekâlet alınmışsa, vekâleti alan kişi, önce umreyi yapar sonra haccını eda eder. Eğer birisinden vekâlet almadan umre yapılacaksa, kişi kendi adına niyet eder ama sevabını o kişiye bağışlayabilir. Ölmüş ama vekâlet vermemiş insanlar adına yapılan umreler böyledir.

Ayrıca, umre, Müslüman’a terettüp eden farz bir vazife değildir. Umre yapan kimse sünnet sevabı almış olur, umre yapmadığı için sorumlu olmaz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|140|Yoksa siz, "İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunları Yahudi yahut Hıristiyanlardı" mı diyorsunuz? Söyle onlara: "Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı?" Allah'tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır! Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.
Sura 2