Domuzun eti, kılı, yağı da haram mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Enam Suresi 145. ayette, hınzırın etinin haram kılındığı, sebep olarak da hınzırın pis olduğu beyan ediliyor. Ayette geçen “rics”kelimesi, pis/pislik demektir. Bu kelime hınzırın etine işaret ettiği gibi hınzırın tamamen kendisine de işaret eder. (Cassas, İlgili ayetin tefsiri) Yani onun eti de diğer kısımları da (kılı, tırnağı, yağı vs.) haramdır. Pis olduğundan dolayı ayrıca satışı da haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, satışıyla beraber, bu hayvanın yağının, kandilleri yakmada ve gemileri yağlamada kullanılmasına dahi müsaade etmemiştir. (Buhari, Büyu’, 112) Bütün bu hususlarda İmam Azam’la beraber İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de ittifak halindedir. Eskiden zarurete binaen İmam Azam, domuz kılının ayakkabı dikiminde kullanılabileceğini belirtmişse de bugün bu zaruretin olmadığı açıktır. (Bedaiu’s Sanai, 1/371) Dolayısıyla domuzun hiçbir parçasını evimize sokmamamız gerekir.

Etiketler:, ,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

51|14|Tadın imtihan ve ıstırabınızı. İşte budur o çarçabuk gelmesini istediğiniz!
Sura 51