Evleneceğimiz bayanla ilişkimiz nasıl olmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kişinin evleneceği yaş ve zaman hakkında doğru karar vermesi oldukça önemlidir. Aslında evlilik zamanı ile ilgili herkes için geçerli olan bir yaştan söz etmek zordur. Çünkü evlenme yaşı, kişilerin içinde bulundukları şartlarla yakından alakalıdır. Buna göre henüz yakın zamanda evlenmeyi düşünmeyen kimselerin de, evlilik adına adımlar atmaları veya bir bayanla görüşmeye başlayarak uzun zaman bunu devem ettirmelerini çok doğru bulmuyoruz. Özellikle de flörtü andırır bir şekilde gezip tozmaların, bir hedef ve gayeden uzak uzun uzun muhabbet ve sohbetlerin hiçbir şekilde tecviz edilemeyeceği ortadadır. Çünkü özellikle günümüz şartlarını da dikkate aldığımızda, bu şekilde uzun süren bir sözlülük veya nişanlılık süresinde tarafların dini sınırları muhafaza etmeleri oldukça zor olmaktadır. Buna dikkat etseler bile, bu durum her iki taraf içinde zihin meşguliyetine sebep olacağından tarafların kendi işleriyle veya okullarıyla yeterince ilgilenmelerine engel teşkil edecektir.

Hele bu süre içinde dini nikâh kıydırarak, bu şekilde bir beraberliğin kesinlikle doğru olmadığını düşünüyor ve dini nikâhın resmi nikâhtan sonra veya düğüne bir hafta gibi çok az bir süre kala kıyılması gerektiğini ifade ediyoruz.

Dinimizde, nişanlı veya sözlü çiftlerin meşru daire içinde kalan davranışları açıklanmıştır. Yani evliliğe ilk adım sayılan bu süre içinde, tarafların birbirini görmeleri, halvet olmaması (kapalı bir yerde baş başa kalmamaları) şartıyla belli meseleleri konuşup anlaşmaları caizdir. Fakat burada nişanlı çiftlerin, bir araya gelmeleri, konuşmaları hep bir gayeye bağlı olmalıdır: O da evlenecek çiftlerin birbirini daha iyi tanıyabilmeleri ve evlilik sonrasında kuracakları yuvanın daha sağlam ve sağlıklı olmasıdır. Yoksa bunun dışında sırf hevaî ve nefsanî olan konuşmalar uygun olmayacağı gibi nişanlılığın bozulması durumunda da bu durum çiftlerin aleyhine olacaktır.

Zaten bunun ötesinde bu durumda olan tarafların birbirinin elini tutmaları veya birbirini öpmeleri haramdır. Yani aralarından nikâh bağı olmayan çiftler her türlü temastan kaçınacaklardır. Temas ve bakma konusunda nişanlı insanların birer yabancı gibi davranmaları gerekir. Sadece konuşma ve bazı şeylere karar vermeleri caiz görülebilir. Bu arada yeme içme gibi şeyler gayet tabii olabilir.

Hasılı; evleninceye kadarki süreyi laubalilikten uzak bir şekilde ve ciddiyeti elden bırakmadan geçirmeleri gerekir.

Davranış şekillerini şu şekilde özetleyebiliriz:

1-    Birbirlerine dokunamazlar

2-    Gereksiz yere birbirlerinin yüzlerine sürekli şekilde bakamazlar. Bakış, ihtiyaç ölçüsünde ve konuşmanın tabiiliği çerçevesinde olmalıdır.

3-    Kapalı bir mekânda yalnız kalamazlar.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

88|3|Çalışmış, boşa yorulmuştur.
Sura 88