Hayızlı iken vücuttan tüy koparmak, tırnak kesmek câiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Âyet ve hadislerde bu konuya dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Fıkıh kitaplarımızda da cünüp, âdetli ve lohusanın yapmaması gereken hususlar sayılırken bu türlü şeyler yer almamaktadır. Sadece bazı fetva kitaplarında cünübün tırnak ve saç kesmesinin mekruh olduğu söylenmektedir.[1] Bugün, hayzı cünüplüğe kıyas ederek hayız vaktinde tırnak kesmeyi de mekruh görenler olsa da ikisi arasında fark olduğu muhakkaktır zira ister erkek ister kadın olsun cünüplükten çıkma imkânına sahiptirler fakat kadınlar hayız kanı kesilmeden hayız hâlinden çıkma imkânına sahip değildirler.

Bazı âlimlerimiz tarafından bahsedilen bu kerahet ihtimal, tırnak, tüy, kıl gibi parçaların, vücuttan temiz değilken ayrılmasının hoş olmamasından kaynaklanmaktadır. İmam Gazali Hazretleri, meseleyi ahiretteki dirilişe dayandırarak hikmet boyutlu bir açıklama getirmekte ve özetle şöyle demektedir: “Öbür dünyadaki dirilme ruhla beraber bedenen olacaktır (haşr-i cismanî). Bu dünyada iken insandan kopan her parça, orada vücuda tekrar dönecektir. Vücudun temiz olmadığı bir zamanda ayrılan parçalar ahirette vücuda necis olarak dönecektir.”[2]

Netice itibarıyla âdet günlerinde tırnak ve saç kesimi haram olmamakla beraber İmam Gazzâlî Hazretleri’nin cünüp için uygun gördüğü tedbirli davranışı, kadınların kendi özel hallerinde de uygulamaları tavsiye edilir. Bu, çok zor bir mesele değildir. Ancak meseleyi hayatı zorlaştıracak dereceye vardırmamak gerekir.


[1] el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 5/358; Zuhaylî, İslâm Fıkıh Ansiklopedisi, 1/226.

[2] Gazzâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, 2/48-49; Şirbinî, Muğni’l-Muhtâc, 1/125.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

34|30|De ki: "Size bir gün vaat edilmiştir; ondan ne bir saat geri kalabirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz."
Sura 34