Malın nisap miktarına ulaşmış olmasından maksat nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kural olarak zekât zengin olan kimseye gerekir. Ancak zekât verilecek zenginliğin bir ölçüsü olması gerekir. İşte zekâtı verilmesi gereken bu zenginlik sınırına “nisap miktarı” denir ve bu miktarın üzerinde olan malların zekâtını vermek farz olur.

Malların nisap miktarı bizatihi Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından tespit edilmiştir. Malların çeşidine göre nisap miktarları da farklılık gösterir. Altının nisap miktarı 85 gramdır. Nakit paralarla, ticaret eşyaları da buna kıyas edilir. Yani bir kişinin 85 gr. altını veya bu değerde bir parası ya da aynı miktarda ticaret eşyası bulunur ve bunların üzerinden bir yıl geçerse, bu kişinin sahip olduğu mallarının kırkta birini zekât olarak vermesi gerekir.

Toprak ürünleri, madenler ve hayvanlar gibi diğer malların nisap miktarları “zekâta tabi mallar” işlenirken ele alınacaktır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

24|54|De ki: "Allah'a da itaat edin, resule de. Eğer yüz çevirirseniz/yüz çevirirlerse, onun görevi ona yükletilen, sizin göreviniz de size yükletilendir. Eğer ona itaat ederseniz yolu bulursunuz. Resule düşen, açık bir tebliğden başkası değildir."
Sura 24