Muttalib’in kulu manasına gelen Abdulmuttalip ismini kullanmanın dinen bir sakıncası var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Burada kafa karıştıran “abd” kelimesi hakkında şu bilgiyi verelim. Abd, kul demek olduğu gibi köle manasında da kullanılır. Yani Abdulmuttalip dediğimizde Muttalibin kölesi anlamına da gelir ki, cahiliyede bu anlamda kullanılmıştır. Nitekim Efendimizin dedesinin gerçek ismi de Şeybe’dir. Ancak amcası Muttalib’in yanında büyüdüğü için Mekkeliler tarafından Muttalibin kölesi anlamında Abdulmuttalip denmiştir.

Bu ismin dinimizin konmasını tavsiye ve teşvik ettiği isimlerden olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yukarıdaki anlamda düşündüğümüzde, bu ismin yasaklanan isimlerden olduğu da söylenemez. Yani Uzza ismindeki putun kulu anlamına gelen Abduluzza gibi yasaklanan bir isim değildir. Bu ismi baştan çocuklarımıza koymamamız daha uygun gözüküyor. Çünkü biz abd ismini ancak Allah’ın bir isminin başına getirerek çocuklarımıza koyarız. Muttalip şeklinde Allah’ın bir ismini bilmiyoruz. Ancak belirli bir yaşa gelmiş kişinin öyle kolayca ismini değiştiremeyeceğini düşündüğümüzde, bunun olduğu gibi kalabileceğini söyleyebiliriz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

67|16|O göktekinin, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer aniden çalkalanmaya başlar.
Sura 67