Madenlere ne kadar zekât düşer?

Madenler zekâta tabii olmalarına göre üç guruba ayrılmıştır:

a) Altın, gümüş, demir, bakır vb. gibi ateşte eritilip kalıba dökülebilen katı madenler.

b) Kireç, elmas, yakut vb. gibi ateşte yumuşatılıp eritilemeyen katı madenler.

c) Petrol, katran, zift gibi sıvı madenler.

Bunlardan sadece ilk gurup beşte bir oranında zekâta tabi olur. Bunların yerden çıkarıldığı zaman üzerinden bir yıl geçmesini beklemeden beşte bir oranında zekâtlarının verilmesi gerekir.

Diğer iki guruba gelince bunlar yerden çıkarılmalarına göre zekâta tabi değillerdir. Ancak bunlar satılmak üzere ham veya işlenmiş olarak piyasaya sürüldükleri andan itibaren ticaret eşyası sayılırlar ve kırkta bir oranında zekâta tabi olurlar. Aynı şekilde bunlar satılmak üzere depolandıkları zaman da her yıl kırkta bir oranında zekâta tabi olurlar.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|255|Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!... İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.
Sura 2