Ticaretle uğraşan kişi, sahip olduğu malların zekâtını nasıl hesaplamalıdır?

Sahip olunan ticaret malları, 20 misgal (85 gr) altın değerine ulaştığında bunların zekatını vermek gerekir. Ticaret mallarının kıymeti sene başında ve sene sonunda nisap miktarının altına düşmemelidir. Yoksa sene içerisindeki değişiklerin zekata bir etkisi yoktur.

Ticaret kastı ile elde bulundurulan her çeşit ticaret malı şartları tahakkuk edince zekata tabi olur. Ve sene sonunda kişi, elinde bulunan ticaret mallarının değerini hesaplar ve bu toplamdan borçlarını çıkardıktan sonra, geri kalan miktardan kırkta bir oranında zekat verir. Ve verilen zekât ticaret malının kendi cinsinden olabileceği gibi, toplam değer üzerinden para olarak da verilebilir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

28|63|Üzerlerine hüküm hak olanlar şöyle diyecekler: "Rabbimiz, azdırdıklarımız işte şunlar! Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan uzak olduğumuzu sana arz ediyoruz. Zaten onlar sadece bize kulluk/ibadet etmiyorlardı ki!.."
Sura 28