Zekât borcu olduğu halde vefat eden bir kişinin varisleri, onun terikesinden zekât borcunu vermekle mükellef midir?

Zekât borcu olan bir kimse, imkânı olduğu halde zekât borcunu ödemeden ölse, bu borç onun terikesinden alınamaz. Çünkü onun malları ölümüyle beraber varislerine intikal etmiştir. Varislerin ise, ölen kişinin zekât borcunu ödeme gibi bir mükellefiyetleri yoktur. Ancak kişi ölmeden önce bu borcunu vasiyet etmişse, varisler bu vasiyeti yerine getirmek zorundadırlar. Diğer yandan tabii ki, varisler eğer kendilerine düşen hakkın bir kısmından veya tamamından vazgeçerek teberru suretiyle ölen kişinin bu zekât borcunu ödeyecek olurlarsa, bu da güzel bir davranış olur.

İfade ettiğimiz hüküm Hanefi mezhebine göredir. Şafii mezhebinde ise, kişi vasiyet etmemiş olsa bile, bu borç onun terikesinden ödenir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

10|87|Mûsa'ya ve kardeşine şunu vahyettik: Kavminiz için kendilerini yerleştirmek üzere Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi kıble yapın/karşılıklı yapın ve namazı/duayı yerine getirin! İnananlara müjde ver.
Sura 10