Zekâtı ne zaman vermek gerekir?

Kişinin sahip olduğu mal varlığı zekat nisabına ulaştığında ve bunun üzerinden bir yıl geçtiğinde, bu kişinin hemen zekat vermesinin farz olduğu hususunda fakihler görüş birliği içindedirler. Çünkü artık onun malında gerçekleşen zekat borcu kul hakkıdır. Ve tabii ki aynı zamanda Allah hakkıdır. Dolayısıyla özürsüz olarak bu borcun ifasını ertelemek caiz değildir.

Zaten İslam’da hayırlı işlerde acele etmek övülen bir davranıştır. Nitekim Allah Teala Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. “Hayırları işlemede yarış yapınız” (Âl-i İmran, 3/133) Bu ayeti kerimede bütün hayırlı işlerde acele etmek emredildiğine göre, bu durum farz ibadetlerde öncelikle yerine getirilmesi gereken bir durum olacaktır.

Altın, gümüş, para, ticaret malları ve hayvanlarda zekat bir kameri yılın dolmasıyla farz olurken, toprak ürünlerinde zekatın farz olması, tarladan ürünün alınmasına bağlanmıştır. Bunun için eğer tarlandan senede iki kez ürün alınacak olsa, zekatı da iki kez vermek gerekir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

21|76|Nûh'a gelince, o da daha önce bize yakarmıştı. Yakarışına cevap verdik de onu ve ailesini, o büyük sıkıntıdan kurtardık.
Sura 21