Ailelerin haberi olmadan çiftler kendi aralarında imam nikahı kıyabilirler mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Ailelerin haberi olmadan çiftler kendi aralarında imam nikahı kıyabilirler mi? Veya çiftler kendi aralarında imam nikahını kıydıktan sonra aileler konuşup anlaşıp tanıştıktan sonra tekrar nikah kıyılması gerekir mi?

Şahitler huzurunda dini nikah yapmak caizdir. Ancak resmi nikah olmadan dini nikah yapılmasını uygun görmüyoruz. Özellikle kadının dini ve dünyevi hukukunun korunması açısından dini nikâhın resmi nikâhtan sonra veya bir hafta önce yapılmasını gerekli buluyoruz.

Nitekim Osmanlı Aile Hukuku kararnamesinde de mahalle kadısına kayıt yaptırılmayan nikâhların geçersiz sayılacağı ifade edilmiş ve resmi nikâh üzerinde ısrarla durulmuştur.

Bazıları yalnız kalınca günah işlemiş olmamak için dini nikahı tercih ediyorlar. Hâlbuki daha sonra telafisi çok zor durumlarda kalabiliyorlar.

Bir kadın ve erkek, aileden haberli veya habersiz şahitler huzurunda nikâhlansalar karı koca sayılacaklarından erkek boşamadan kadın başkasıyla evlenemez. Bu açıdan çok tehlikelidir. Nitekim bize bu konuda onlarca soru geliyor. “Ben bir erkekle dini nikah kıydırmıştım. O beni boşamıyor ne yapayım” “Ben dini nikahtan boşanmadan başkasıyla evlendim. Zina sayılır mı” gibi tüyler ürperten pek çok problemle karşılaşıyoruz. Bu açıdan her ne kadar gizli olarak şahitler huzurunda nikahlanmak geçerli ise de sonunda telafisi imkansız olaylar olabiliyor. Bu nedenle resmi nikah olmadan dini nikah yapılmasını asla doğru bulmuyoruz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|109|Allah, resulleri bir araya getireceği gün şöyle der: "Size ne cevap verildi?" Şöyle derler: "Hiçbir bilgimiz yok. Gaybları en iyi biçimde bilen sensin, sen!"
Sura 5