Bir Müslüman’ın diyalog maksadıyla kiliseye gitmesinde bir mahzur var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Esasen bu hususlarda, bir Müslüman için mahzurlu olan durum, Hıristiyanlara veya Yahudilere benzeme çabası, bunun için onları taklit etmesidir. Aynı şekilde onların dinî ayinlerini veya ibadetlerini yapmak için de Kiliselere veya Havraya gitmek caiz değildir.

Fakat soruda da belirttiğiniz gibi, Müslüman bir kişinin, onlarla diyalog kurarak dinini sevdirip anlatması veya dinimizce öngörülen bir maslahata binaen bu mekânlara gitmesinde bir sakınca yoktur. Burada önemli olan kişinin niyeti ve Kiliseye gitme kastıdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|104|Düşman topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz sıkıntıya düşüyorsanız, hiç kuşkusuz tıpkı sizin gibi onlar da sıkıntıya düşüyorlar; ama siz, Allah'tan onların umamayacağı şeyleri umuyorsunuz. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.
Sura 4