Kısa kollu gömlek giymem uygun mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Çalıştığım özel bir okulda idarecilik yapıyorum, kısa kollu gömlek giymem uygun mu? Takva yönüyle nasıl değerlendiriyorsunuz?

İslam, hayatın her alanında olduğu gibi giyim kuşamda da belli ölçüler getirmiştir. Elbisenin avret yerlerini örtmesi, vücut hatlarını ortaya çıkaracak kadar dar ve ince olmaması, gayrimüslimlerin giyimlerine benzememesi vb. gibi. Fakat bu ölçülere uyulduğu takdirde, elbisenin rengi, şekli, deseni gibi hususları kişilerin tercihlerine bırakmıştır. Bir de bu konuda dikkat edilmesi gereken şey, örf ve âdete ters düşmeyerek, başkalarının garipsemeyeceği, kabul edilebilir elbiseleri seçmek gerektiğidir. Buna göre, kısa kollu elbise giymenin erkek açısından dinen bir sakıncası olmadığı gibi kişinin bulunduğu ortamda, bu şekilde giyinmesi tuhaf karşılanmıyorsa, örfen de bir mahzuru söz konusu değildir.

Ayrıca takva, giyim kuşamdan ziyade esas itibariyle kalple alakalı bir husustur. Yani kişinin Allah’ın emirlerini titizlikle yerine getirmesi, Onun yasaklarından olabildiğince uzak durması, her daim Allah tarafından gözetiliyor hissiyle bir hayat yaşamasıdır. Hayatında kendi istek ve arzularından ziyade Yaratanının istek ve tercihlerini önde tutmasıdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

83|15|Hayır! Onlar o gün Rablerine karşı tam bir şekilde perdelenmişlerdir.
Sura 83