Üç defa cumaya gitmeyen kimsenin nikâhı düşer mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Tirmizi’de, Ebu Davud’da ve İbni Mace’de sahih olarak İbn-i Ömer ve İbn-i Abbas’tan (r.a.) rivayet edilen hadis-i şeriflerde “Özürsüz olarak üç defa Cuma namazını kılmayanın kalbi mühürlenir…” “… İslam’a sırtını dönmüş olur.” “Kim Cuma namazını özürsüz terk ederse münafık olarak yazılır.”  “Ya cumayı terk etmeyi bırakırlar, ya da Allah kalblerini mühürler de gafillerden olurlar” buyrulmaktadır. (Müslim, Mesâcid, 254; Nesâî, Cuma, 2, 3; Tirmizî, Cuma 7)

Gördüğünüz gibi hadisi şeriflerde “müslümanlıktan çıkar” şeklinde ifade yoktur. Dolayısıyla Cuma namazlarını terk edenleri bir kâfir gibi göremeyiz. Ancak durumunun çok kritik olduğu da aşikârdır. Çünkü kalbi mühürlenir, münafık olur, İslam’a sırtını dönmüş olur deniyor. Dikkat edilirse, sebepsiz yere deniyor. Demek ki, vakti ve imkânı olanlar eğer Cuma namazına bile bile gitmezlerse çok tehlikeli bir duruma düşmüş olurlar. Küfre giden bir yol açılmış demektir. Dine kolay yönelemez o insan. İçinde Allah inancını tam hissedemez. Belki de inanmasını sağlayan bazı duyguları ölür. Kuvvetli bir tevbede bulunması ya da Allah’tan kuvvetli bir vesile olması lazım ki doğru yola girebilsin.

Yine dikkat edilirse, hadislerde nikâhı düşer diye bir ifade de yoktur. Nikâhın düşmesi hadisesi şu düşünceden kaynaklanmış olabilir: “Cumayı üç defa peş peşe bilerek kılmayan insanın kalbi mühürlendiğine göre dinden çıkmıştır. Dinden çıkan birinin de nikâhı düşmüştür.” Hâlbuki cumayı üç defa terk eden biri için dinden çıkmıştır denmiyor.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

8|66|Şimdi, Allah yükünüzü hafifletti. Bilmiştir ki, sizde bir zaaf var. İçinizden sabırlı yüz kişi olsa, iki yüz kişiye galip gelir; sizden bin kişi olsa, Allah'ın izniyle iki bin kişiye galebe çalar. Allah, sabredenlerle beraberdir!