Vahyin mahiyetini anlayabilir miyiz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Vahyin mahiyetini tam olarak anlayamayız. Bunu ancak kendisine vahiy gelen elçiler bilebilirler. Diğer bir kısım insanların vahyin tarifine kalkışmaları, körün renkleri ya da fili tarif etmesine benzer. Ancak vahyin çeşitleri ve indiği esnada, orada hazır bulunanların gördükleri birtakım belirtiler olabilir. Nitekim ashab-ı kiram, Resûlullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) vahiy gelirken, vücudunun titrediğini, yüz renginin değiştiğini, soğukta bile terlediğini, bazı sesler çıkardığını, ağırlaştığını vs. görürlerdi.

Varlık âlemi, sadece gözümüzle gördüğümüz şeylerden ibaret değildir. Görmeyip de hissettiğimiz pek çok şey vardır. Akıl, sevgi, korku, üzüntü vs. varlığı kesin olan ancak gözümüzle asla göremediğimiz gerçeklerdendir. Fakat hiç kimse “Göremiyoruz.” diye bu gerçekleri inkâr etmemektedir.

Doç. Dr. Muhittin Akgül

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|286|Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. "Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlâ'mızsın. Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize!"
Sura 2