Yatarak Kuran dinlenir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Mazeret olmadığı halde yatarak Kur’an-ı Kerim dinlemenin hükmü nedir? Böyle yapmak uygun düşer mi? Ben aile büyüklerimden günah olduğunu duymuştum ve bu şekilde dinlememeye gayret gösteriyorum, günah değilse bile saygısızlık diye düşünüyorum. Yatarak dinlemek isteyen arkadaşlar oluyor, onlara müsaade etmiyorum fakat beni anlamıyorlar.

Cenab-ı Hak, bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor: “Onlar ki Allah’ı gâh ayakta divan durarak, gâh oturarak, gâh yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve ‘Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru!’ derler” (Âl-i İmran Suresi, 3/191)

Bu ayette ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anmak tavsiye edilmekte ve böyle yapanlar övülmektedir. Kur’ân okumak da en büyük zikir olduğuna göre, normal şartlar altında yatarken O’nu okumak ve dinlemekte sakınca olmaması gerekir. İnsanın bu hareketiyle Allah’ın Yüce Kelam’ına karşı herhangi bir saygısızlık kastı olmamalıdır. Eğer bir insan bunu saygısızlık olarak kabul ediyorsa o böyle yapamaz.

Başka bir insan hep kulağında kelâmullah olsun istiyorsa o normal olarak ayaktayken, otururken ve uzanırken de Kur’ân dinleyebilir. Ama Kur’ân’a karşı hassas davranan bir müslümanın edebi, onu böyle bir davranışta bulunmaktan men edebilir. O, Kur’ân okuyacağı zaman abdest alıp, kıbleye doğru oturarak derin bir saygıyla O’nu okuduğu gibi dinlerken de aynı saygı ve hürmeti takınabilir. Ama bu hususta başkalarını ikaz etmek, özellikle de kalpleri kırılacaksa uygun olmasa gerek. Belki nazımızın geçtiği dar dairedeki arkadaşlarımıza böyle bir edebi takınmalarını anlatabiliriz. Ancak bu hususta zorlama doğru değildir. Hatta insanlar başka türlü dinlemeyecekse Kur’an’ı, bırakalım yatarak dinlesinler. Bu durumda, sadece yatarken ayaklarını yukarı dikerek, bacak bacak üstüne atarak aykırı şekilde değil de biraz nazikçe, toparlanarak yatmanın gerektiğini hatırlatmak gerekir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

44|32|Yemin olsun, biz onları bir ilim sayesinde âlemlere üstün kılmıştık.
Sura 44