Zekât farz olduktan sonra malı zayi olan bir kişiden zekât düşer mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bir mal kendisine zekât farz olduktan sonra sahibinin kusuru olmaksızın çalınma, gasp, kaybolma veya yanarak helak olma gibi bir yolla yok olursa, mükelleften zekât borcu düşer. Mükellefin bu borcu ödeme imkânına sahip olması hükmü değiştirmez.

Zekât farz olmadan önce malın başına bu tür bir şey gelirse zaten zekât bir borç olarak mükellefin zimmetine geçmediği için bir zekât borcundan bahsedilemez.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|95|Ey iman sahipleri! İhramda olduğunuz zaman av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse cezası şudur: Öldürdüğü hayvana denk deve-sığır, davar cinsinden, Kâbe'ye varacak kurbanlık bir hediye ki, içinizden adalet sahibi iki kişi belirleyecektir. Yahut yoksullara yedirme şeklinde bir keffâret, yahut buna denk oruç. Taki yaptığının vebalini tatsın. Allah, geçmişi affetmiştir. Kim bir daha yaparsa, Allah ondan öc alacaktır. Allah çok güçlüdür, öc alıcıdır.
Sura 5