Zekât farz olduktan sonra malı zayi olan bir kişiden zekât düşer mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bir mal kendisine zekât farz olduktan sonra sahibinin kusuru olmaksızın çalınma, gasp, kaybolma veya yanarak helak olma gibi bir yolla yok olursa, mükelleften zekât borcu düşer. Mükellefin bu borcu ödeme imkânına sahip olması hükmü değiştirmez.

Zekât farz olmadan önce malın başına bu tür bir şey gelirse zaten zekât bir borç olarak mükellefin zimmetine geçmediği için bir zekât borcundan bahsedilemez.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|14|Bunlar iman etmiş olanlarla yüzyüze geldiklerinde, "İman ettik" derler. Kendi şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarına ise söyledikleri şudur: "Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyiz. Gerçek olan şu ki, biz alay edip duran kişileriz."
Sura 2