Boynuzu çıkmayan hayvan kurban edilebilir mi?

Kur­ban­lık hay­va­nın şa­şı, to­pal, uyuz­lu ve de­li ol­ma­sın­da, boy­nuz­lu ve­ya boy­nuz­suz ve­ya boy­nu­zu­nun bi­raz kı­rık bulunmasın­da ve ku­lak­la­rı­nın de­lin­miş ve­ya eni­ne ya­rıl­mış ol­ma­sın­da, ku­lak­la­rı­nın ucun­dan ke­si­lip sar­kık bir hal­de bu­lun­ma­sın­da, diş­le­ri­nin azı düş­müş ol­ma­sın­da… bir sa­kın­ca yok­tur. Buna göre iki yaşını doldurmuş olan hayvanlar, boynuzlu veya boynuzsuz olarak kurban edilebilir. Ancak boynuzu olup da kökünden kırılmış olan hayvanlar kurban edilemez; çünkü onda normal olmayan bir eksiklik oluşmuştur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

18|26|De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. O'nun elindedir göklerin ve yerin gaybı. Ne güzel görendir O, ne güzel işitendir. Onların, O'ndan başka bir dostları da yoktur. Ve O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez."
Sura 18