Çalışıp kazanabilecek durumda olan kimselere verilen zekâtın hükmü nedir?

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde “Sadaka, ne zengine ne de sağlığı-sıhhati ve gücü-kuvveti yerinde olan kimseye helâl değildir” buyurmuşlardır. Ancak başka nasslardan hareketle zekât vermede fakirliği ölçü alan Hanefi fukahâsı, çalışma imkânı olduğu ve sıhhati yerinde bulunduğu hâlde fakir durumda olan kimselere verilen zekâtın geçerli olduğunu ve zenginden zekât mükellefiyetini düşüreceğini ifade etmişlerdir.

Zekâtını verecek bir kişi, bu hadisi göz önünde bulundurarak bir tercihte bulunabilir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|66|Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirilmiş olanı gerektiği şekilde uygulasalardı elbetteki hem üstlerinden hem ayaklarının altından rızıklanacaklardı. İçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onların çoğunluğunun yapmakta olduğu ne kadar da kötü!
Sura 5