Çocukluğunda anne-babası tarafından hacca götürülen çocuk, büyüyünce hac yapmakla yükümlü müdür?

Haccın şartlarından biri de âkıl ve bâliğ olmaktır. Binaenaleyh küçüklüklerinde hacca giden kimseler büyüyünce şartlarını taşırlarsa hac yapmakla yükümlüdürler. Küçüklerin yaptığı haccın sevabı anne-babaya veya kendilerine hac yaptıran kimselere râcidir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

19|35|Bir oğul edinmek Allah'a asla yakışmaz. O'nun şanı yücedir. Bir iş ve oluşa karar verdi mi, ona sadece "Ol!" der, o hemen oluverir.
Sura 19