Dua ederken medet ya Resûlallah demek doğru mudur?

Allah’ı hatıra getirmeden inayet diye, medet diye velinin kapısına gitmek bir bakıma şirktir. Ehl-i sünnetin akidesine göre bazı kimselerin insanlara inayet için el uzatması, teveccühü olabilir. Fakat bunların hepsi vesiledir, vasıtadır. Esas her şeyi yaratan Allah’tır,.  Allah bir kısım kimselere şefaat edecektir de Resûl-ü Ekrem aleyhisselâtü vesselam’ı vesile yapar. O’nu şefaat etme işiyle serfiraz kılar, şefaati da kendisi yapar. Mümin bunu düşünürken böyle düşünmelidir. İşte bu açıdan, bu hava, bu anlayış içinde “Medet ya Rasûlallah!” da şirk değildir. Ama Allah’ı hatırlamadan söylerse, bunda şirki hatırlatan eden bir hava vardır. (M. Fethullah Gülen)

Evet, “medet Ya Resûlallah” derken bu duygu ve düşüncelerle hareket etmek çok önemlidir. Her şeyin başında Allah vardır. Allahtan başkasından yardım istenecekse bu, yardım istenecek kişinin Allah indinde sahip olduğu makama hüsn-ü zanna binaen olmalıdır. Yoksa –hâşâ- Allah’ı unutup her şeyi, faydayı, zararı yaratılmış olana nispet etmek, şirk ifade eden bir davranıştır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

47|29|Yoksa o kalplerinde maraz olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?
Sura 47