Haccın hükümlerinde kadınların erkeklerden ayrıldıkları hususlar nelerdir?

1. Kadınlar ihramlı iken her türlü giysiyi kullanabilirler. Başlarını örterler, ancak yüzlerini örtmezler.

2. Telbiye, tekbir ve duada seslerini yükseltmezler.

3. Tavafta “ıztıba” ve “remel”, sa’yde ise “hervele” yapmazlar.

4. İhramdan çıkmak için saçlarını dipten kazıtmazlar. Bunun yerine sadece saçlarının uçlarından keserler.

5. Ziyaret tavafından sonra âdet görse veya loğusa hali zuhur etse ve bu halde iken Mekke’den ayrılsalar kendilerinden veda tavafı düşer ve herhangi bir ceza terettüp etmez.

6. Âdet gören kadınlar, tavaf haricinde haccın bütün vazifelerini bu halleriyle yapabilirler. Hayız ve nifas hallerinden dolayı farz olan ziyaret tavafını bayramın ilk üç gününden sonra yaparlarsa ceza gerekmez.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

25|66|Ne kötü bir durak yeridir o, ne kötü bir dinlenme yeri!
Sura 25