Hacda kadınların erkeklerden ayrıldıkları hususlar nelerdir?

1- Kadınlar ihramlı iken her türlü giyim eşyası giyebilirler. Başlarını örterler ancak yüzlerini örtmezler. Bununla birlikte yüzlerine dokunmamak üzere bir örtü de kullanabilirler. Yani onların erkekler gibi ihrama girmeleri ve dikişsiz elbise giymeleri şart değildir.

2- Telbiye ve tekbir getirirken seslerini yükseltmezler.

3- Kadınlara ihram ve sesli telbiye şart olmadığı için ihrama girerken sadece niyet etmeleri yeterlidir.

4- Tavafta ıztıba[1] ve remel[2]; sa’yde ise hervele[3] yapmazlar.

5- İhramdan çıkmak için saçlarını dipten kazıtmazlar. Bunun yerine saçlarının başlarının dörtte birine tekabül edecek kadar olan kısmından parmak ucu kadar keserler.

6- Erkeklerin içine karışma söz konusuysa, Hacerü’l-Esved’i uzaktan selamlarlar.

7- Erkeklerin ihramlı oldukları esnada başlarını açmaları gerekirken, kadınlar başlarını örtmek zorundadır.

8- Ziyaret tavafından sonra âdet veya lohusa hâli zuhur etse ve bu hâlde iken Mekke’den ayrılsalar kendilerinden veda tavafı düşer ve herhangi bir ceza terettüp etmez.


[1] Iztıba; ihramın, vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip, sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridanın dışında bırakmaktır.

[2] Remel; peşinden sa’y yapılan tavafların ilk üç şavtında erkeklerin koşar adımlarla omuzlarını silkerek çalımlı yürümesi demektir.

[3] Hervele; sa’y yapan erkekler için sünnetir ve Safa ve Merve tepeleri arasında bulunan iki yeşil direk arasını süratle geçmeye denir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

25|41|Seni gördüklerinde, şu şekilde alaya almaktan başka şey yapmazlar: "Allah, resul olarak şunu mu gönderdi?!"
Sura 25