Haram parayla veya gayr-i meşru yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir?

İslâm dini meşrû işlerle uğraşmayı ve geçimin helâl yollardan elde etmelerini emreder. Gayr-i meşru yolla bir kazanç elde edilmiş ve bu kazancın sahibi belli ise, bunun sahibine iade edilmesi; belli değil ise, karşılığında sevap beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerekir.

Bu itibarla, gayr-i meşru yolla elde edilen para ile hac yapmak uygun değildir. Aslolan, ibadetlerin helal parayla yapılmasıdır. Bununla birlikte haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olup, üzerinden hac yükümlülüğü kalkmış olur. Sevabı ve fazileti haram para sebebiyle azalsa bile bu kimsenin tekrar hacca gitmesine gerek yoktur. Ancak, gayr-i meşru kazancın sorumluluğundan kurtulmak için, bu malı yoksullara veya hayır kurumlarına vererek elden çıkarması ve bir daha işlememek üzere tövbe etmesi gerekir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

37|43|Nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
Sura 37