İki kişi kurbanlıklarını karıştırarak her biri diğerinin kurbanını kesse ne yapmaları gerekir?

İki kişi, yanlışlıkla birbirinin kurbanlıklarını kesecek olsalar,  kurban ibadetleri yerine gelmiş olur ve yükümlülükten kurtulurlar. Böyle bir durumda, eğer hayvanlar kesilmiş halde mevcut ise veya yüzülüp parçalanmışsa, herkes kendi kurbanının etini alır. Bu durum, et tüketildikten sonra anlaşılmışsa, bunlardan her biri diğerine hakkını helal eder. Eğer aralarında anlaşmazlık çıkarsa, birbirlerine kesmiş oldukları kurbanların değerini öderler. Alınan bu para, kurban etinin karşılığı olduğundan sadaka olarak verilir.

 Birisi arkadaşının veya yakınının kurbanını onun izni olmadan kesse, kurban, sahibi adına caizdir ve eti ona ait olur. Çünkü kişi hayvanı kurbanlık niyetiyle aldığı için, onun kesilmesine delâleten izin vermiş sayılır.

Aynı şekilde ortaklar da aldıkları kurbanı keserken hepsi hazır olmasa da kurban hepsi adına yerine gelmiş olur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

6|93|Yalan düzüp Allah'a iftira eden veya kendine bir şey vahyedilmediği halde "Bana vahyedildi" diyen kişi ile, "Allah'ın ayet indirdiği gibi ben de indireceğim" diyen kimseden daha zalim kim vardır! Bir görsen o zalimleri ölüm dalgaları içindeyken. Melekler ellerini uzatmış, "Çıkarın canlarınızı!" diye! Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız; çünkü Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylüyorsunuz ve çünkü O'nun ayetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz.
Sura 6