İstihare duasını açıklar mısınız?

“Allâhümme estehîruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudratike ve es’elüke min fadlike’l-azîm. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hêze’l-emra hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ev âcili emrî ve êcilihî. Fekdurhu lî ve yessirhu lî sümme bârik lî fîhi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ev âcili emrî ve êcilihî f’asrifhu annî va’srifnî anhu ve’kdur liyel hayra haysü kâne. Sümme ardinî bihî” (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, 3/ 344).

“Ey Allah’ım, ilmine güvenerek Senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama Sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama Sen güç yetirirsin. Ey Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok, eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayırlı olan her ne ise Sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!” Bu duanın peşinden ihtiyacını arz eder.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

52|8|Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
Sura 52